Garantēta

Kvalitatīva produkcija

Elektronikas ražošana ir viena no atbildīgākajām ražošanas nozarēm, tā kā elektronika ietilpst visās cilvēka darbības sfērās.
Sertifikāti
Uzticamība un daudzveidība
Uzmanība sīkumiem
Mūsu uzņēmuma ražotā elektronika ir atrodama visdažādākajās iekārtās, sākot no sadzīves tehnikas līdz sarežģītām medicīnas iekārtām, no kurām ir atkarīga cilvēka dzīvība. Tāpēc mūsu uzņēmuma politika ir nodrošināt augstas kvalitātes ražošanas procesu un tā vadību, tajā skaitā piegādes funkcijas, kas ir neatņemama mūsu biznesa sastāvdaļa.
Lai uzturētu efektīvu un kvalitatīvu ražošanu, uzņēmuma mērķi ir vērsti uz šādiem punktiem:
Ilgtermiņa stabilu attiecību veidošana ar klientiem un piegādātājiem
Ražošanas procesa organizēšana atbilstoši plānotajam produkcijas piegādes laikam
Pastāvīga kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana, kuras pamatā ir nepārtraukta klientu vēlmju un vajadzību izpēte un īstenošana un pastāvīga kvalitātes līmeņa paaugstināšana
Nepārtraukta ražošanas procesa modernizācija
Katra uzņēmuma darbinieka profesionālo izaugsmi veicinošu apstākļu radīšana
Apmācību, kursu un semināru organizēšana darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai
Esat ieinteresēti? Sazinieties ar mums
Lai iegūtu informāciju par ražošanu, sadarbību un citiem jautājumiem, lūdzu, aizpildiet zemāk esošo veidlapu.